Hotline: 01259.66.22.66

Lĩnh vực hoạt động

  • Kinh doanh bất động sản: nhà ở, văn phòng,...
  • Cho thuê văn phòng
  • Cho thuê nhà ở và cho người nước ngoài thuê nhà ở
  • Tư vấn đầu tư và môi giới đầu tư
  • Xây dựng công trình
  • Cho thuê ô tô du lịch