Hotline: 01259.66.22.66

Định hướng hoạt động

Xây dựng thành doanh nghiệp có qui mô vừa, dịch vụ chuyên nghiệp, đội ngũ nhân lực có trình độ cao, hội nhập được với trình độ khu vực.
Phát triển theo chiều sâu, nâng cao chất lượng dịch vụ, năng suất lao động, khai thác về khoa học công nghệ và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị và điều hành doanh nghiệp.